Architektura 19. MFDF Ji.hlava
 
návrht a realizace 2015

(spolupráce Vít Šimek, fotografie: Michal Ureš)
 
Pro 19. ročník festivalu jsme připravili spíše situace pro sociální interakce než architektonické instalace. V podtitulu ročníku stála slovní hříčka s přesmyčkou VĚČNOST/VĚCNOST a tématizován byl především pojem SVOBODA. Po městě jsme rozmístili osm velkých ohnišť v jednotném festivalovém ocelovém designu a k nim nachystali hráně s palivovým dřívím. Po dobu festivalu hořel oheň – věčný i věcný princip přeměny hmoty v energii, polena ubývala a symbolizovala uplývající festivalový čas, festivaloví hosté se střetávali s místními, společně opékali špekáčky nebo se jen v chladném podnebí Vysočiny ohřívali. Požívali přitom velké míry svobody, neb ohně neměly nepřetržitou obsluhu.