architekt Jiří Čančík (1922-2001)
 
Velká souhrnná výstava o díle architekta Jiřího Čančíka, kterou v říjnu a listopadu 2014 uspořádala Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. Výstava vznikla ve spolupráci s šéfkurátorkou KGVU Laďislavou Horňákovou. Výstava neměla rozpočet na původní výstavní architekturu. Pracovalo se pouze se systémovou paneláží a adjustačním fundusem galerie. Speciálně pro výstavu byly postaveny dva modely. Jeden zachycuje urbanisticko-krajinářskou situaci celého Lesního hřbitova, druhý pak samotné krematorium. Autorem fotografií je Dalibor Novotný. Více zde