Nová Florenc
 
2008 (diplomový projekt)
 
Projekt se zabývá lokalitou Florence s hlavním akcentem na řešení prostoru dnešních nadzemních vestibulů metra. V rámci urbanistického a dopravního řešení pracuji s premisami, které definují výchozí kontext. Klíčové je navrácení fenoménu automobilové dopravy zpět městu ve formě tradiční městské třídy vedené úrovňově městským parterem. Revitalizace stavbou metra rozrušeného karlínského bloku respektuje některé danosti komplikovaných poměrů podzemních konstrukcí metra i jeho provozu. Zároveň se hmotovým řešením pokouším o novou redefinici bloku a o jasnou artikulaci veřejného prostoru. Přimknutá k ul. Sokolovské, je navrženými budovami vymezena intimní piazetta. Hmotové řešení je ovlivněno silnou tvarovou pamětí místa odkazující k někdejšímu baroknímu opevnění. Na místě nechávám expandovat městské muzeum v podobě zaměřené výslovně na urbanistický vývoj Prahy. „Muzeum urbanismu“ je organizováno jako kompaktní dům s úzkou dvoranou mezi dvěmi částmi odlišného charakteru. K severu do ul. Sokolovské jsou orientovány galerie s visutou „schodišťovou stěnou“. Schodiště šplhají ze dna dvorany v 1.PP až k vyhlídkovému ochozu na úrovni nejvyššího ustupujícího podlaží. Hlavní výstavní prostory s dvojnásobnou světlou výškou podlaží oproti galeriím tvoří trojúhelníkové jádro domu. Ocelový skelet vynáší podlaží koncipovaná střídavě jako volný prostor a jako patro fungující v celé své výšce coby vierendeelův nosník. V symbiotickém vztahu s muzeem je „městský sál“. Komunikuje jak s muzeem na jedné straně, tak s veřejným prostorem v exteriéru na straně druhé (tomu se umí zcela otevřít). Je jakýmsi velkým kusem městského mobiliáře. Představuje další úroveň veřejného prostoru, stupně hlediště jsou stupni kontinuálního náměstí v kontrapostu ke stupňům obráceným do piazetty v nižší úrovni. Třetí polyfunkční budova doplňuje vykousaný blok, drží a zpevňuje jej a začišťuje řez provedený metrem.
1


This is alternative content.