Vizuální styl pro Stáj Chlum
 
2007 (spolupráce Darja Čančíková)
 
Vizuální styl rodinné farmy, která poskytuje ustájení koní jejich majitelům, výcvik koní i jezdců. Grafická podoba loga je spíše konzervatívní. Dynamická křivka stylizované koňské hlavy uvázané ke kruhu jasně symbolizuje obsah.
1