RD v Hostišové
 
studie 2016
 
Návrh kompaktního rodinného domu na svažitém pozemku.