Kinofil
 
2006 (stáž v atelieru Tvorba písma a typografie VŠUP)
 
Akcidenční hybridní minuskoverzálkové písmo inspirované písmem Neon nalezeném ve vzorníku knihtiskárny Aloise Šaška z Velkého Meziříčí.